Trening funkcjonalny z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny sportowej uprawianej przez zawodnika

Edukacja prozdrowotna

Oraz wiele innych schorzeń i dysfunkcji narządu ruchu.